//// Publicacions

//// SALVÀ, C. (2019). Les pedreres de marès són paisatge i configuren la nostra identitat. A: Ara Balears, 6 de setembre de 2019. Entrevista realitzada per na Cristina Ros.
[ llegir en línia ]

//// SALVÀ, C. (2019). Canteras de marès en extinción. A: Diario de Mallorca, 26 de maig de 2019. Entrevista realitzada per en Tomeu Obrador.
[ llegir en línia ]

//// SALVÀ, C. (2018). Les pedreres de marès. Identitat oblidada del paisatge de Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner Editor.
Llibre guanyador del IV Premi Font i Roig d'assaig.
més informació a Paisatges Transformats ]
més informació a Lleonard Muntaner Editor ]

//// SALVÀ, C. (2018). Una tercera parte de toda la costa de Mallorca está formada por marès. A: Diario de Mallorca, 23 de setembre de 2018. 
[ llegir en línia ]

//// SALVÀ, C. (2018). El marès es interesante para la arquitectura. A: Revista Brisas, 25 d'agost de 2018, Especial Piedra de Mallorca. Las canteras de marès luchan por sobrevivir tras varios siglos de esplendor.
més informació a Paisatges Transformats ]

//// SALVÀ, C. (2017). Les pedreres de marès, paisatge identitari de Llucmajor. Rastres històrics d’un paisatge actual. Comunicació a les I Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor. Ajuntament de Llucmajor.

//// SALVÀ, C. (2016). Cartografía de la memoria. Lectura de los rastros de paisaje de las canteras de marès de Mallorca. A: LABOR & ENGENHO. Vol. 10. Num 1. ISSN: 2176-8846
[ llegir en línia LABOR&ENGENHO, 10, 1 ]
més informació a Paisatges Transformats ]

//// SALVÀ, C. (2015). Les pedreres de marès s'han de catalogar. A: Diari Ara Balears, 15 de març de 2015, Especial sobre Paisatge, nº 259  
[ llegir en línia ]

//// SALVÀ, C. (2014). El descobriment d'un paisatge desconegut. Les pedreres de marès, rastres oblidats en el territori de Mallorca. A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d'estudis històrics. Num. 70. Palma: Gràfiques Miramar. ISSN: 0212-7458
[ llegir en línia BSAL, 70 ]
més informació a Paisatges Transformats ]

//// SALVÀ, C. (2014). La memoria de un paisaje grabado. Las canteras de marès, huella territorial del paisaje identitario de Mallorca. A: Relatoria, Ponencias y Comunicaciones. VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Madrid: Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio FUNDICOT.  ISSN: 2386-6993
[ llegir en línia VII CIOT ]
més informació a Paisatges Transformats ]

//// SALVÀ, C. (2014). Cartografia de la memòria. Lectura dels rastres del paisatge de les pedreres de marès a Mallorca. A: Actas: VI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. Barcelona: DUOT, Universitat Politècnica de Catalunya. ISSN: 2339-6598
[ llegir en línia VI Seminario Internacional Investigación Urbanismo ]
més informació a Paisatges Transformats 1 ]
més informació a Paisatges Transformats 2 ]

//// SALVÀ, C. (2013). La memoria de un paisaje grabado. Las canteras de marès, trazas territoriales de un nuevo paisaje de Mallorca. A: LABOR & ENGENHO. Vol. 7. Num 3. ISSN: 2176-8846
[ llegir en línia LABOR&ENGENHO, 7, 3 ]
més informació a Paisatges Transformats ]

//// SALVÀ, C. (2013). La memòria d'un paisatge gravat: les pedreres de marès, empremta territorial del paisatge identitari de Mallorca. A: IDENTIDADES: Territorio, Cultura, Patrimonio. Num 4. ISSN: 2014-0614
[ llegir en línia IDENTIDADES, 4 ]
més informació a Paisatges Transformats ]

//// SALVÀ, C. (2013). La memòria d'un paisatge gravat: les pedreres de marès, empremta territorial del paisatge identitari de Mallorca. A: Actas: V Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. Barcelona: DUOT, Universitat Politècnica de Catalunya; FADU, Universidad de Buenos Aires. ISSN: 2339-6598
[ llegir en línia V Seminario Internacional Investigación Urbanismo ]
més informació a Paisatges Transformats ]

//// SALVÀ, C. (2013). La memòria d’un paisatge gravat. Les pedreres de marès, empremta territorial del paisatge identitari de Mallorca (tesina de màster). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.
[ llegir en línia Tesina de Màster ]

//// SALVÀ, C. (2012). Fissures on the Landscape. The Sandstone Quarries, traces of the Heritage Landscape of Mallorca. A: ARA Journal of Tourism Research. Vol 3 Num 2. ISSN: 1997-2520
[ llegir en línia ARA Journal of Tourism Research, 3, 2 ]
més informació a Paisatges Transformats ]

//// SALVÀ, C. (2012). Fissures on the Landscape. The Sandstone Quarries, traces of the Heritage Landscape of Mallorca. A: Proceedings of the 6th International Conference of the International Forum on Urbanism. Barcelona: IFOU, ETSAB. ISBN: 978-84-8157-620-7
[ llegir en línia 6TH CONFERENCE IFOU ]
més informació a Paisatges Transformats ]

//// SALVÀ, C. (2011). Nou Cementiri a Llucmajor. Recuperació d'una pedrera de marès. (Projecte Final de Carrera finalista al III Premi Mediterrani de Paisatge). A: Buenas prácticas para el paisaje. Murcia: Región de Murcia. Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. ISBN: 978-84-87138-65-2